สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2022   26  
2 Aug 2022   41  
3 Aug 2022   43  
4 Aug 2022   32  
5 Aug 2022   22  
6 Aug 2022   34  
7 Aug 2022   29  
8 Aug 2022   22  
9 Aug 2022   22  
10 Aug 2022   31  
11 Aug 2022   43  
12 Aug 2022   29  
13 Aug 2022   42  
14 Aug 2022   33  
15 Aug 2022   36  
16 Aug 2022   32  
17 Aug 2022   18  
18 Aug 2022   25  
19 Aug 2022   18  
20 Aug 2022   29  
21 Aug 2022   17  
22 Aug 2022   37  
23 Aug 2022   33  
24 Aug 2022   34  
25 Aug 2022   24  
26 Aug 2022   28  
27 Aug 2022   36  
28 Aug 2022   40  
29 Aug 2022   39  
30 Aug 2022   23  
31 Aug 2022   26