ประโยชน์ของการทำลายเอกสารสำคัญ

วันที่:

 

ข้อดีข้องการการทำลายเอกสาร

     บริการทำลายเอกสารเป็นบริการที่ธุรกิจส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ เพราะเป็นการทำลายความลับและเก็บข้อมูลที่เป็นความลับได้อย่างดีที่สุด ซึ่งหากทิ้งเอกสารโดยยังไม่ได้ทำลายอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลได้ ซึ่งสถานที่ธุรกิจที่เลือกใช้บริการ ได้แก่ สถาบันการเงิน ธนาคาร โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ บริษัท เป็นต้น

ประโยชน์ของการทำลายเอกสาร มีดังนี้

     - ลดจำนวนสิ่งพิมพ์ที่ไม่จำเป็น
     - ช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดเก็บเอกสาร
     - มีการจัดเก็บสิ่งพิมพ์เป็นอย่างดีมีระบบระเบียบ สามารถทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
     - ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ลดลง งานพิมพ์ที่ไม่สำคัญจะถูกนำไปทำลายเอกสารนั้นๆ

     - ทำลายข้อมูลความลับที่ไม่ต้องการเผยแพร่ ความลับองค์กร ความลับทางราชการ  สมารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติได้ที่ www.wongpanitrecycle.com

2008
แชร์:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag