สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2022   29  
2 Jul 2022   30  
3 Jul 2022   22  
4 Jul 2022   27  
5 Jul 2022   48  
6 Jul 2022   41  
7 Jul 2022   50  
8 Jul 2022   32  
9 Jul 2022   43  
10 Jul 2022   27  
11 Jul 2022   23  
12 Jul 2022   42  
13 Jul 2022   39  
14 Jul 2022   44  
15 Jul 2022   39  
16 Jul 2022   21  
17 Jul 2022   28  
18 Jul 2022   28  
19 Jul 2022   28  
20 Jul 2022   24  
21 Jul 2022   36  
22 Jul 2022   31  
23 Jul 2022   43  
24 Jul 2022   29  
25 Jul 2022   32  
26 Jul 2022   34  
27 Jul 2022   35  
28 Jul 2022   39  
29 Jul 2022   29  
30 Jul 2022   33  
31 Jul 2022   39