สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2022   28  
2 May 2022   29  
3 May 2022   33  
4 May 2022   45  
5 May 2022   30  
6 May 2022   36  
7 May 2022   33  
8 May 2022   33  
9 May 2022   44  
10 May 2022   40  
11 May 2022   60  
12 May 2022   51  
13 May 2022   29  
14 May 2022   32  
15 May 2022   34  
16 May 2022   21  
17 May 2022   24  
18 May 2022   24  
19 May 2022   31  
20 May 2022   38  
21 May 2022   30  
22 May 2022   30  
23 May 2022   29  
24 May 2022   31  
25 May 2022   28  
26 May 2022   25  
27 May 2022   40  
28 May 2022   27  
29 May 2022   30  
30 May 2022   21  
31 May 2022   31