สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2022   15  
2 Oct 2022   18  
3 Oct 2022   22  
4 Oct 2022   22  
5 Oct 2022   26  
6 Oct 2022   28  
7 Oct 2022   18  
8 Oct 2022   17  
9 Oct 2022   11  
10 Oct 2022   23  
11 Oct 2022   28  
12 Oct 2022   13  
13 Oct 2022   23  
14 Oct 2022   23  
15 Oct 2022   22  
16 Oct 2022   21  
17 Oct 2022   20  
18 Oct 2022   28  
19 Oct 2022   34  
20 Oct 2022   17  
21 Oct 2022   26  
22 Oct 2022   21  
23 Oct 2022   29  
24 Oct 2022   24  
25 Oct 2022   28  
26 Oct 2022   35  
27 Oct 2022   31  
28 Oct 2022   27  
29 Oct 2022   27  
30 Oct 2022   42  
31 Oct 2022   32