สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2022   24  
2 Sep 2022   24  
3 Sep 2022   20  
4 Sep 2022   37  
5 Sep 2022   21  
6 Sep 2022   45  
7 Sep 2022   34  
8 Sep 2022   35  
9 Sep 2022   22  
10 Sep 2022   28  
11 Sep 2022   18  
12 Sep 2022   28  
13 Sep 2022   18  
14 Sep 2022   24  
15 Sep 2022   25  
16 Sep 2022   22  
17 Sep 2022   18  
18 Sep 2022   18  
19 Sep 2022   52  
20 Sep 2022   23  
21 Sep 2022   42  
22 Sep 2022   22  
23 Sep 2022   36  
24 Sep 2022   16  
25 Sep 2022   16  
26 Sep 2022   18  
27 Sep 2022   22  
28 Sep 2022   29  
29 Sep 2022   22  
30 Sep 2022   23