สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2022   36  
2 Jun 2022   42  
3 Jun 2022   54  
4 Jun 2022   45  
5 Jun 2022   46  
6 Jun 2022   46  
7 Jun 2022   29  
8 Jun 2022   52  
9 Jun 2022   46  
10 Jun 2022   41  
11 Jun 2022   41  
12 Jun 2022   27  
13 Jun 2022   44  
14 Jun 2022   30  
15 Jun 2022   39  
16 Jun 2022   32  
17 Jun 2022   31  
18 Jun 2022   28  
19 Jun 2022   23  
20 Jun 2022   18  
21 Jun 2022   19  
22 Jun 2022   21  
23 Jun 2022   23  
24 Jun 2022   23  
25 Jun 2022   29  
26 Jun 2022   24  
27 Jun 2022   29  
28 Jun 2022   41  
29 Jun 2022   31  
30 Jun 2022   34