สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2022   46  
2 Feb 2022   29  
3 Feb 2022   42  
4 Feb 2022   34  
5 Feb 2022   48  
6 Feb 2022   35  
7 Feb 2022   39  
8 Feb 2022   36  
9 Feb 2022   54  
10 Feb 2022   49  
11 Feb 2022   44  
12 Feb 2022   41  
13 Feb 2022   26  
14 Feb 2022   30  
15 Feb 2022   25  
16 Feb 2022   24  
17 Feb 2022   27  
18 Feb 2022   29  
19 Feb 2022   20  
20 Feb 2022   22  
21 Feb 2022   22  
22 Feb 2022   19  
23 Feb 2022   25  
24 Feb 2022   26  
25 Feb 2022   28  
26 Feb 2022   33  
27 Feb 2022   27  
28 Feb 2022   24