สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2022   32  
2 Nov 2022   30  
3 Nov 2022   29  
4 Nov 2022   27  
5 Nov 2022   25  
6 Nov 2022   41  
7 Nov 2022   24  
8 Nov 2022   28  
9 Nov 2022   24  
10 Nov 2022   29  
11 Nov 2022   24  
12 Nov 2022   26  
13 Nov 2022   16  
14 Nov 2022   23  
15 Nov 2022   25  
16 Nov 2022   26  
17 Nov 2022   14  
18 Nov 2022   27  
19 Nov 2022   23  
20 Nov 2022   29  
21 Nov 2022   22  
22 Nov 2022   24  
23 Nov 2022   26  
24 Nov 2022   18  
25 Nov 2022   21  
26 Nov 2022   36  
27 Nov 2022   19  
28 Nov 2022   34  
29 Nov 2022   22  
30 Nov 2022   19