สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2022   52  
2 Jan 2022   45  
3 Jan 2022   43  
4 Jan 2022   31  
5 Jan 2022   30  
6 Jan 2022   30  
7 Jan 2022   38  
8 Jan 2022   50  
9 Jan 2022   46  
10 Jan 2022   41  
11 Jan 2022   28  
12 Jan 2022   36  
13 Jan 2022   43  
14 Jan 2022   40  
15 Jan 2022   43  
16 Jan 2022   50  
17 Jan 2022   51  
18 Jan 2022   51  
19 Jan 2022   39  
20 Jan 2022   49  
21 Jan 2022   51  
22 Jan 2022   45  
23 Jan 2022   48  
24 Jan 2022   50  
25 Jan 2022   52  
26 Jan 2022   43  
27 Jan 2022   45  
28 Jan 2022   41  
29 Jan 2022   34  
30 Jan 2022   36  
31 Jan 2022   31