บริการทำลายเอกสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสสินค้า 30228

ชื่อ : บริการทำลายเอกสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการทำลายเอกสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 2178 คน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ : กองพิสูจน์หลักฐาน-กองทะเบียนประวัติอาชญากร ทำลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 11,020 กิโลกรัม